Topic : kinh doanh khí

Lo ngại kẽ hở cho hành vi trục lợi trong kinh doanh khí

Lo ngại kẽ hở cho hành vi trục lợi trong kinh doanh khí

Tin nóng 28/08/2022, 06:44

Nghị định 87/2018/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng theo xu hướng nới lỏng điều kiện cấp phép, theo đó có thể tạo kẽ hở...