Việt Nam là một trong số ít nền kinh tế phục hồi mạnh năm 2022 và triển vọng tích cực năm 2023

Việt Nam là một trong số ít nền kinh tế phục hồi mạnh năm 2022 và triển vọng tích cực năm 2023

Tin nóng 19/10/2022, 09:21

Tổng Thư ký OECD nhận định với những chính sách và sự chuyển hướng đúng đắn từ zero COVID sang mở cửa, Việt Nam đã trở thành một trong số ít những nền kinh...