Topic : Krone Na Uy

Quỹ đầu tư lớn nhất thế giới lỗ gần 175 tỷ đồng

Quỹ đầu tư lớn nhất thế giới lỗ gần 175 tỷ đồng

Chứng khoán 19/08/2022, 06:41

Quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy, quỹ lớn nhất thế giới, đã lỗ 1,68 nghìn tỷ Krone Na Uy (tương đương 174 tỷ USD) trong nửa đầu năm 2022...