Trung Quốc: Cây cầu thiên nhiên kỳ lạ “Tiên Nhân” bắc ngang qua hai ngọn núi

Trung Quốc: Cây cầu thiên nhiên kỳ lạ “Tiên Nhân” bắc ngang qua hai ngọn núi

Bất động sản 27/05/2022, 08:51

Trung Quốc có cây cầu “Tiên Nhân”, cây cầu này được hình thành bởi thiên nhiên, bắc ngang qua hai ngọn núi, được du khách quốc tế cho là một kỳ quan thiên nhiên.