Topic : lai suât cao

VNDirect chỉ ra giải pháp trong Dự thảo sửa đổi NĐ65 có thể quyết định sự 'sống còn' của doanh nghiệp

VNDirect chỉ ra giải pháp trong Dự thảo sửa đổi NĐ65 có thể quyết định sự "sống còn" của doanh nghiệp

Doanh nghiệp 17/02/2023, 22:41

VNDirect cho rằng thị trường TPDN sẽ tiếp tục trầm lắng trong nửa đầu năm 2023. Khối lượng phát hành sẽ phục hồi đáng kể trong nửa cuối năm 2023 từ mức nền thấp...