Công ty nhà người ta: FPT Telecom hỗ trợ nhân viên vay mua nhà - tậu xe với lãi suất chỉ từ 4%, chưa bằng...

Công ty nhà người ta: FPT Telecom hỗ trợ nhân viên vay mua nhà - tậu xe với lãi suất chỉ từ 4%, chưa bằng...

Doanh nghiệp 02/02/2023, 23:28

Chính sách này vừa được Tổng giám đốc FPT Telecom phê duyệt và có hiệu lực từ 1/2.