Tăng lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở

Tăng lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở

Tài chính - Ngân hàng 14/12/2022, 16:40

Mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng đối với dư nợ của các khoản vay hỗ trợ nhà ở sẽ tăng từ 4,8% lên 5,0%/năm trong năm 2023.