Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tăng lãi suất điều hành thêm 1%, hiệu lực từ 25/10

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tăng lãi suất điều hành thêm 1%, hiệu lực từ 25/10

Tài chính - Ngân hàng 25/10/2022, 07:50

NHNN vừa có quyết định tăng thêm 1% đối với lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, trần lãi suất huy động dưới 6 tháng, lãi suất cho vay...