Nhiều rủi ro trên thị trường chứng khoán vẫn chưa phản ánh hết, VN-Index có thể gặp biến động trong tháng 3

Nhiều rủi ro trên thị trường chứng khoán vẫn chưa phản ánh hết, VN-Index có thể gặp biến động trong tháng 3

Chứng khoán 09/03/2023, 23:19

Đội ngũ phân tích nhấn mạnh nhiều rủi ro chưa phản ánh hết có thể khiến thị trường kém tích hơn.