Kiến nghị bổ sung chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Kiến nghị bổ sung chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Doanh nghiệp 19/03/2023, 07:20

Chiều 17/3, Thường trực HĐND tỉnh Đồng Tháp tổ chức phiên giải trình về kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo...