Ladophar thay Tổng Giám đốc, dừng phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Ladophar thay Tổng Giám đốc, dừng phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Doanh nghiệp 18/08/2022, 14:31

Trước thềm Đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra ngày 19/8, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) đã có quyết định thay Tổng Giám đốc...