Sacombank bắt tay với đối tác Thụy Sĩ đẩy mạnh chuyển đổi số

Sacombank bắt tay với đối tác Thụy Sĩ đẩy mạnh chuyển đổi số

Tài chính - Ngân hàng 09/11/2022, 15:38

Ngân hàng Sacombank cho biết, ngày 8/11, nhà băng này đã ký kết hợp tác với liên danh Temenos – HiPT trong việc triển khai Nền tảng Ngân hàng Hợp kênh (Omnichannel)...