Quán quân EPS sàn chứng khoán năm 2022 bất ngờ chia cổ tức 350% bằng tiền, cổ phiếu tăng gấp 3 lần sau 4 tháng

Quán quân EPS sàn chứng khoán năm 2022 bất ngờ chia cổ tức 350% bằng tiền, cổ phiếu tăng gấp 3 lần sau 4 tháng

Chứng khoán 04/03/2023, 07:56

Động thái “dốc hầu bao” chia cổ tức diễn ra sau khi công ty ghi nhận kết quả kinh doanh đột biến trong quý 4 cũng như cả năm 2022.