Bamboo Capital (BCG): M&A 'đóng băng' khiến lợi nhuận quý 3/2022 chỉ còn 39 tỷ đồng dù doanh thu tăng vọt

Bamboo Capital (BCG): M&A "đóng băng" khiến lợi nhuận quý 3/2022 chỉ còn 39 tỷ đồng dù doanh thu tăng vọt

Doanh nghiệp 29/10/2022, 09:07

BCG cho biết lợi nhuận sau thuế giảm phần lớn là do doanh thu tài chính của BCG trong quý 3/2022 giảm mạnh. Việc huy động vốn khó khăn cùng lãi suất tăng cao...