EVN bất ngờ báo lỗ gần 16.600 tỷ đồng bán niên 2022

EVN bất ngờ báo lỗ gần 16.600 tỷ đồng bán niên 2022

Doanh nghiệp 19/09/2022, 18:32

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 với kết quả lỗ sau thuế hợp nhất 16.586 tỷ đồng.