'Gà vàng' chưa đẻ trứng của Thế giới di động: Bách Hoá Xanh lỗ luỹ kế 7.000 tỷ,..

"Gà vàng" chưa đẻ trứng của Thế giới di động: Bách Hoá Xanh lỗ luỹ kế 7.000 tỷ,..

Doanh nghiệp 07/02/2023, 08:01

Từ khi thành lập đến nay, các chuỗi này chưa có lãi trong năm nào.