Apax Holdings của Shark Thủy kinh doanh ra sao sau 2 năm đại dịch?

Apax Holdings của Shark Thủy kinh doanh ra sao sau 2 năm đại dịch?

Doanh nghiệp 10/11/2022, 06:50

9 tháng đầu năm 2022, lợi nhuận tại Apax Holdings tăng tới 107% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của công ty đang ở trạng thái âm.