Tập đoàn BRG và Tập đoàn Sumitomo ký kết Hợp đồng Liên doanh phát triển toàn diện chuỗi siêu thị FujiMart

Tập đoàn BRG và Tập đoàn Sumitomo ký kết Hợp đồng Liên doanh phát triển toàn diện chuỗi siêu thị FujiMart

Tin tổng hợp 25/03/2022, 15:00

Theo kế hoạch của giai đoạn mới, công ty TNHH BRG Retail, một thành viên thuộc hệ sinh thái Tập đoàn BRG, sẽ phối hợp với Tập đoàn Sumitomo...