Topic : mạng SWIFT

Đồng USD bất ngờ bị xa lánh, đồng tiền “vua” đang đối mặt với một “cuộc nổi dậy”?

Đồng USD bất ngờ bị xa lánh, đồng tiền “vua” đang đối mặt với một “cuộc nổi dậy”?

Tài chính - Ngân hàng 22/12/2022, 11:23

Đồng tiền “vua” - đồng đô la của Mỹ (USD) đang phải đối mặt với một cuộc nổi dậy. Mệt mỏi vì đồng bạc xanh quá mạnh và mới được vũ khí hóa...