Nền tảng mạng xã hội Twitter định giá còn 1/2 giá trị kể từ khi về tay tỷ phú Elon Musk

Nền tảng mạng xã hội Twitter định giá còn 1/2 giá trị kể từ khi về tay tỷ phú Elon Musk

Doanh nghiệp 28/03/2023, 17:05

Tháng 10/2022, Tỷ phú Elon Musk đã chi ra 44 tỷ USD để mua lại Twitter và hiện nay nền tảng mạng xã hội này được định giá ở mức 20 tỷ USD...