Topic : metaverse

Metaverse có thể thay đổi cuộc chơi bất động sản: Ai sẽ được hưởng lợi?

Metaverse có thể thay đổi cuộc chơi bất động sản: Ai sẽ được hưởng lợi?

Bất động sản 16/03/2023, 07:25

Chúng ta hiện đang sống trong thời đại số hóa thay đổi cuộc chơi cho mọi ngành nghề. Đây là một thời điểm quan trọng, và chứa đựng những cơ hội ta chưa thể hình...

Seri ‘kinh dị’ Mark Zuckerberg dành cho nhân viên Meta: Tuần sau bắt đầu đợt sa thải thứ 2, tất cả cầu nguyện để không...

Seri ‘kinh dị’ Mark Zuckerberg dành cho nhân viên Meta: Tuần sau bắt đầu đợt sa thải thứ 2, tất cả cầu nguyện để không...

Doanh nghiệp 12/03/2023, 21:38

Theo hai người quen thuộc với vấn đề, hầu hết đối tượng bị sa thải lần này là những người không đạt đánh giá hiệu suất và người quản lý cấp trung.