Giảm giá 50% sản phẩm, bán chung cư tặng kèm đất nền... Bất động sản cứu vãn sức mua cuối năm nhờ chính sách...

Giảm giá 50% sản phẩm, bán chung cư tặng kèm đất nền... Bất động sản cứu vãn sức mua cuối năm nhờ chính sách...

Bất động sản 22/11/2022, 15:27

Các chương trình ưu đãi BĐS hiện nay là một giải pháp để doanh nghiệp tự “giải cứu” mình khi việc tiếp cận các kênh dẫn vốn đang vô cùng khó khăn....