Nhà đầu tư trong nước mở mới chưa đến 100.000 tài khoản chứng khoán trong tháng 10, thấp nhất kể từ tháng 2/2021

Nhà đầu tư trong nước mở mới chưa đến 100.000 tài khoản chứng khoán trong tháng 10, thấp nhất kể từ tháng 2/2021

Chứng khoán 07/11/2022, 21:59

Trong tháng 10, giá trị khớp lệnh bình quân phiên trên HoSE chỉ đạt 9.300 tỷ đồng, giảm 21% so với tháng trước và là mức thấp nhất kể từ đầu năm 2021....