Khối ngoại quay đầu bán ròng tuần 13-17/2, đâu là tâm điểm?

Khối ngoại quay đầu bán ròng tuần 13-17/2, đâu là tâm điểm?

Chứng khoán 18/02/2023, 08:11

Không như 4 tuần trước, giao dịch khối ngoại là điểm trừ khi quay đầu bán ròng gần 400 tỷ đồng sau 5 phiên giao dịch