Vì sao TPBank “nỗ lực” mua lại 6 lô trái phiếu trước hạn trong 9 tháng đầu năm?

Vì sao TPBank “nỗ lực” mua lại 6 lô trái phiếu trước hạn trong 9 tháng đầu năm?

Tài chính - Ngân hàng 16/11/2022, 10:42

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong 9 tháng đầu năm, TPBank đã mua lại 6 lô trái phiếu trước hạn với giá trị 5.650 tỷ đồng.