Mua và nắm giữ cổ phiếu khi định giá thị trường dưới 11 lần có thể mang lại hiệu suất cao hơn gửi tiết kiệm

Mua và nắm giữ cổ phiếu khi định giá thị trường dưới 11 lần có thể mang lại hiệu suất cao hơn gửi tiết kiệm

Chứng khoán 03/01/2023, 07:52

VDSC không kỳ vọng một con sóng tăng lớn hay một sự điều chỉnh cực mạnh sẽ diễn ra trong năm 2023. Thay vào đó là những đợt sóng nhỏ, mà trong đó...