Kiểm tra năng lực chủ đầu tư về các dự án bất động sản tại tỉnh Quảng Nam

Kiểm tra năng lực chủ đầu tư về các dự án bất động sản tại tỉnh Quảng Nam

Bất động sản 10/06/2022, 21:55

Mới đây, ông Nguyễn Hồng Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ký Công văn số 3698/UBND-KTN giao Sở Xây dựng chủ trì, cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường...