Công ty thành viên của Trungnam Group huy động thêm 1.500 tỷ đồng trái phiếu

Công ty thành viên của Trungnam Group huy động thêm 1.500 tỷ đồng trái phiếu

Doanh nghiệp 09/07/2022, 06:52

Mới đây, công ty thành viên của Trungnam Group là CTCP Năng lượng tái tạo Trung Nam tiếp tục huy động thêm 1.500 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn một năm.