Ngân hàng bảo lãnh hơn 18.000 tỷ đồng nhà ở hình thành trong tương lai

Ngân hàng bảo lãnh hơn 18.000 tỷ đồng nhà ở hình thành trong tương lai

Tài chính - Ngân hàng 21/07/2022, 06:41

Tính đến tháng 5/2022, số dư bảo lãnh của ngân hàng trong lĩnh vực bất động sản là 685.495 tỷ đồng, trong đó, số dư ngân hàng bảo lãnh nhà ở hình thành...