Mỹ khẩn cấp giải cứu ngân hàng trước bờ vực đổ vỡ

Mỹ khẩn cấp giải cứu ngân hàng trước bờ vực đổ vỡ

Tài chính - Ngân hàng 30/04/2023, 19:23

Các quan chức Mỹ đang nỗ lực khẩn cấp để giải cứu ngân hàng đang gặp khó khăn First Republic Bank khỏi sự đổ vỡ sau khi các nỗ lực của...