3 ngân hàng lên kế hoạch trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt

3 ngân hàng lên kế hoạch trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt

Tài chính - Ngân hàng 23/11/2022, 09:34

Tính đến thời điểm hiện tại đã có 3 ngân hàng đầu tiên là VPBank, ACB và VIB dự kiến trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2023.