Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất điều hành từ 0,3 - 0,5%/năm từ ngày 3/4/2023

Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất điều hành từ 0,3 - 0,5%/năm từ ngày 3/4/2023

Tài chính - Ngân hàng 02/04/2023, 14:58

Đây là lần thứ hai Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất điều hành trong tháng 3 2023, nhằm tiếp tục thực hiện chủ trương của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giảm lãi suất cho vay nhằm tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế, doanh nghiệp và người dân.