4 ngân hàng TMCP sẽ nhận chuyển giao bắt buộc đối với 4 ngân hàng yếu kém

4 ngân hàng TMCP sẽ nhận chuyển giao bắt buộc đối với 4 ngân hàng yếu kém

Tài chính - Ngân hàng 30/03/2023, 08:33

Ngân hàng Nhà nước vừa có tờ trình về việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 01 2014 NĐ-CP ngày 3 1 2014 (Nghị định 01) của Chính phủ về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng (TCTD) Việt Nam.