Topic : ngành BĐS

Bỏ ngành BĐS để làm tự do, kiếm cả tỷ đồng/năm, tôi hối hận vì không quyết định nghỉ việc sớm hơn

Bỏ ngành BĐS để làm tự do, kiếm cả tỷ đồng/năm, tôi hối hận vì không quyết định nghỉ việc sớm hơn

Câu chuyện doanh nhân 15/03/2023, 14:13

Trong đại dịch, công việc mới của tôi đã bùng nổ, giúp đem lại thu nhập cả tỷ đồng.