Ngành Công nghiệp Đà Nẵng có dấu hiệu tăng trưởng trở lại

Ngành Công nghiệp Đà Nẵng có dấu hiệu tăng trưởng trở lại

Doanh nghiệp 17/05/2023, 07:53

Theo Cục thống kê Đà Nẵng, lĩnh vực công nghiệp tại địa phương trong tháng 4 mặc dù có xu hướng phục hồi và tăng trưởng trở lại...