Thiếu đơn hàng, sản xuất công nghiệp tháng 1/2023 sụt giảm mạnh

Thiếu đơn hàng, sản xuất công nghiệp tháng 1/2023 sụt giảm mạnh

Doanh nghiệp 30/01/2023, 09:59

Với việc số lượng đơn đặt hàng và quy mô đơn hàng giảm đã kéo chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 1/2023 giảm...