Xuất siêu hơn 7,5 tỷ USD lâm sản 6 tháng đầu năm

Xuất siêu hơn 7,5 tỷ USD lâm sản 6 tháng đầu năm

Hàng hoá - Tiêu dùng 14/07/2022, 14:57

Giá trị xuất khẩu lâm sản 6 tháng đầu năm 2022 đạt 9,1 tỷ USD, tăng 3% so với cùng kỳ, đạt 56% kế hoạch. Xuất siêu ước đạt hơn 7,5 tỷ USD, tăng...