Sắp diễn ra 'Ngày chuyển đổi số' ngành ngân hàng

Sắp diễn ra "Ngày chuyển đổi số" ngành ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng 28/07/2022, 17:32

“Ngày chuyển đổi số” ngành ngân hàng dự kiến được tổ chức vào ngày 3/8/2022 với các sự kiện hội thảo và triển lãm nhằm giới thiệu các công nghệ, dịch vụ tiêu biểu…