Nghệ An: Công bố danh sách 160 dự án chậm tiến độ sử dụng đất, bị thu hồi và các dự án được gia hạn

Nghệ An: Công bố danh sách 160 dự án chậm tiến độ sử dụng đất, bị thu hồi và các dự án được gia hạn

Bất động sản 02/11/2022, 07:05

UBND tỉnh Nghệ An vừa công bố danh mục các dự án bị thu hồi đất; dự án không đưa đất vào sử dụng 12 tháng liên tục hoặc chậm tiến độ sử dụng đất...