Gỡ khó cho các tổ chức tín dụng

Gỡ khó cho các tổ chức tín dụng

Tài chính - Ngân hàng 09/02/2023, 17:07

Nghị định 99/2022/NĐ-CP quy định nhiều nội dung mới tác động tích cực đến hoạt động của các tổ chức tín dụng (TCTD), góp phần giải quyết, tháo gỡ những khó khăn,...