Những lưu ý mới nhất dành cho nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

Những lưu ý mới nhất dành cho nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

Doanh nghiệp 11/03/2023, 08:23

Nghị định số 08/2023/NĐ-CP góp phần giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt về thanh khoản, tạo điều kiện cho doanh nghiệp cân đối nguồn tiền phục vụ...