“Cứ 80% người mua nhà ở xã hội sau 2 năm thì đi hết, chỉ còn 20% ở”

“Cứ 80% người mua nhà ở xã hội sau 2 năm thì đi hết, chỉ còn 20% ở”

Bất động sản 03/03/2023, 07:51

Đó là chia sẻ của ông Trương Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam. Điều này có nghĩa rằng, nhà ở ở xã đang giao cho không đúng đối tượng...