Lạm phát ở Nhật Bản đạt mức cao nhất trong 40 năm

Lạm phát ở Nhật Bản đạt mức cao nhất trong 40 năm

Tin nóng 27/12/2022, 07:26

Dữ liệu của chính phủ Nhật Bản mới đây cho thấy, chỉ số lạm phát cơ bản của người tiêu dùng Nhật Bản đã đạt mức cao mới trong 4 thập kỷ vào tháng trước...