Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đề xuất miễn học phí cho học sinh THCS trên cả nước

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đề xuất miễn học phí cho học sinh THCS trên cả nước

Tin tổng hợp 06/07/2022, 14:57

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đề xuất miễn toàn bộ học phí cho học sinh THCS trên toàn quốc từ năm học 2022 - 2023.