FLC kiến nghị cơ quan quản lý xem xét lại quyết định hủy niêm yết cổ phiếu

FLC kiến nghị cơ quan quản lý xem xét lại quyết định hủy niêm yết cổ phiếu

Chứng khoán 14/02/2023, 22:19

Xác định việc chưa có báo cáo kiểm toán xuất phát từ các nguyên nhân bất khả kháng, FLC đã liên tiếp có văn bản gửi các cơ quan quản lý nhà nước để giải...