Xúc tiến thu hút nhà đầu tư lớn vào các khu công nghiệp mới

Xúc tiến thu hút nhà đầu tư lớn vào các khu công nghiệp mới

Tin nóng 17/04/2023, 20:43

BQL Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng (DHPIZA) cho biết quý II/2023 sẽ hoàn thiện để trình UBND TP phê duyệt và triển khai Đề án “Nghiên cứu kêu gọi...