Thêm lần nữa, Nhà máy thuốc lá Khatoco Khánh Hòa được UBND tỉnh gia hạn thời gian di dời

Thêm lần nữa, Nhà máy thuốc lá Khatoco Khánh Hòa được UBND tỉnh gia hạn thời gian di dời

Bất động sản 22/05/2023, 14:28

Vì Nhà máy thuốc lá Khatoco di dời chậm nên UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất kéo dài thời gian sử dụng đất của Tổng Công ty Khánh Việt tại phường Vĩnh Trường, thành...