VNPost sẽ thoái vốn xuống dưới 5% ở LienVietPostBank?

VNPost sẽ thoái vốn xuống dưới 5% ở LienVietPostBank?

Doanh nghiệp 22/03/2023, 09:22

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều về tổ chức và hoạt động của phòng giao dịch bưu điện trực thuộc...