Bất ngờ với tiêu chí tuyển dụng nhân sự tại ngân hàng Vietcombank

Bất ngờ với tiêu chí tuyển dụng nhân sự tại ngân hàng Vietcombank

Tài chính - Ngân hàng 20/07/2022, 06:25

Ngân hàng Vietcombank tiếp tục tuyển dụng quy mô lớn đợt thứ 6 trong năm nay. Trong đó, 158 chỉ tiêu không yêu cầu kinh nghiệm và 26 chỉ tiêu có yêu cầu kinh nghiệm...