Trung Quốc dự kiến mở cửa nền kinh tế vào quý 2/2023 sẽ tác động ra sao tới các nhóm cổ phiếu?

Trung Quốc dự kiến mở cửa nền kinh tế vào quý 2/2023 sẽ tác động ra sao tới các nhóm cổ phiếu?

Chứng khoán 21/12/2022, 07:53

Bên cạnh những nhóm ngành hưởng lợi, VNDirect cho rằng sẽ có nhóm cổ phiếu chịu ảnh hưởng từ việc Trung Quốc tái mở cửa nền kinh tế trong thời gian tới.